Historisk Gestik

Minna Nyberg har sedan 2014 fungerat som ambassadör i Finland för konstarten historisk gestik: hur skådespelarkonsten utövades på 1600- och 1700-talen. Kunskapen om konstarten är erhållen ur historiska källor. Under nämnda period använde sig skådespelare och sångare av ett specifikt sceniskt kroppsspråk som tog sig i uttryck i gester av olika slag. Minna är Finlands enda gestikspecialist, -artist och -regissör.

Minna har specialiserat sig på konstarten först under ledning av Sigrid T’Hooft i Belgien 2014–2017 och sedan 2018 vidareutvecklar hon sina färdigheter med betoning på regiarbete under ledning av Deda Cristina Colonna i Milano. Minna har framfört ett flertal gestikkonserter för den finska publiken: Love Madness and Despair, Nine Divinties – An Evening Inspired by the Muses, Le Caffé och Hulluna sinuun. År 2018 gjorde hon sin regidebut i konstarten historisk gestik med konserten Love, Treachery & Frogs – Tales of Women. Minnas pjäs The Crab – Change is the Remedy for the Ills of Life (2021), i vilken hon fungerade som gestikartist, dramaturg och regissör, fick stor medial uppmärksamhet och ett varmt mottagande av såväl publik som recensenter.

Som konstnär och regissör intresserar sig Minna för att sammanföra det historiska med nuet. Hon behandlar teman som följt människan genom tiden: växlandet mellan könsroller, utsatthet, ojämställdhet och kärlek i alla dess olika former. Medan grunden för hennes regiarbete bygger på uppförandepraxis och estetik från 1600- och 1700-talen influeras hon även starkt av dagens scenkonst.

Så här skrev Barbro Enckell-Grimm i recension av The Crab (Hbl 25.11.2021):

”Minna Nybergs The crab får oss att reflektera kring hur gammalt det nya är. Människan har varit att tvungen att förändra sig i århundraden, ändå vet vi att tragedins upplösning kommer som ett brev på posten.

När Minna Nyberg nu tagit sig an historisk gestik och mim känns det fräscht. I synnerhet som hon gjort ett gediget bakgrundsarbete, skrivit ett manuskript som trots att det vilar på många ben (texten innehåller delar av William Shakespeare, Lord Byron, Drottning Kristina och Nyberg själv) känns som en organiskt välfungerande helhet som passar precis för hennes historiska sätt att framföra den.

Det en timme långa musikspelet/monologen har inget tvunget över sig, temat kvinnohat och utsatthet, växlande mellan olika könsidentiteter och spelet mellan falskhet och äkthet där allt går in i varandra beroende på ur vilket perspektiv man ser det är eviga ämnen.”

Minnas arbete med konstarten fick glädjande uppmärksamhet då kurator Laura Gutman, inspirerad av ett av Minnas gestikframträdanden, skapade konstutställningen Känslosamma scener på Konstmuseet Sinebrychoff 2018–19. I samband med utställningen höll Minna en uppskattad musikalisk föreläsning om konstarten historisk gestik.

Fonder som har understött Minnas gestikstudier och -produktioner är Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Suomen kulttuurirahasto, Nygréns Stiftelse, Oskar Öflunds Stiftelse, Otto A. Malms Donationsfond, Stiftelsen Tre Smeder och Svenska Folkskolans Vänner.

Stäng meny