Historiallinen gestiikka

Minna Nyberg on vuodesta 2014 lähtien toiminut historiallisen gestiikan taidelajin erikoistuntijana Suomessa. Historiallisiin lähteisiin perustuva näyttelemisen taide on peräisin 1600- ja 1700-luvuilta, jolloin näyttelijät ja laulajat käyttivät lavatyössään erityistä elekieltä. Minna on Suomen ainoa historiallisen gestiikan asiantuntija myös esittävänä taiteilijana ja ohjaajana.

Minna on perehtynyt historialliseen gestiikkan taidelajiin Sigrid T’Hooftin johdolla Belgiassa 2014–2017 ja kehittänyt edelleen etenkin ohjaustaitojaan Deda Cristina Colonnan opissa Milanossa vuodesta 2018 lähtien. Minna on esittänyt Suomessa useita gestiikkakonsertteja kuten Love Madness and Despair, Nine Divinties – An Evening Inspired by the Muses, Le Caffé sekä Hulluna sinuun. Vuonna 2018 hän teki ensimmäisen gestiikkaohjaustyönsä konsertissa Love, Treachery & Frogs – Tales of Women. Hänen dramatisoimansa, ohjaamansa ja esittämänsä näytelmä The Crab – Change is the Remedy for the Ills of Life (2021) sai laajan medianäkyvyyden sekä lämpimän vastaanoton niin yleisön kuin kriitikkojen parissa.

Taiteilijana ja ohjaajana Minnaa kiinnostaa tuoda historiaa nykyhetkeen. Hän käsittelee ihmisiä kautta aikojen koskettaneita aiheita: sukupuoliroolien vaihtelua, haavoittuvuutta, epätasa-arvoa ja rakkautta kaikissa muodoissaan. Vaikka hänen ohjaustyönsä perustuu 1600- ja 1700-lukujen esityskäytäntöön ja estetiikkaan, hän saa oman aikamme näyttämötaiteesta tärkeitä vaikutteita.

Näin kirjoitti Barbro Enckell-Grimm arviossaan The Crab-teoksesta (Hbl 25.11.2021):

”Minna Nybergin The Crab saa meidät miettimään, miten vanhaa uusi on. Ihmisen on ollut pakko muuttua vuosisatojen ajan, ja silti tiedämme, että tragedialla on vääjäämätön loppu.

Nybergin omaksuma historiallinen gestiikka ja mimiikka luovat esityksessä raikkaan vaikutelman. Hän on tehnyt perusteellista taustatyötä, kirjoittanut käsikirjoituksen, joka huolimatta monista lähteistään (otteita William Shakespearen, Lordi Byronin, kuningatar Kristinan sekä Nybergin omista teksteistä) on orgaaninen, hyvin toimiva kokonaisuus ja sopii täydelleen hänen historialliseen esitystapaansa.

Tunnin pituisessa musiikkiesityksessä/monologissa ei ole mitään pakotettua, sen teemat, kuten naisviha ja haavoittuvuus, erilaisten sukupuoli-identiteettien vaihtelu sekä tasapainottelu valheellisuuden ja aitouden välillä sulautuvat toisiinsa riippuen siitä, miltä näkökannalta näitä ikuisia aiheita tarkastelee.”

Minnan paneutuminen historialliseen gestiikan taidelajiin sai ilahduttavaa huomiota, kun kuraattori Laura Gutman suunnitteli hänen gestiikkaesityksensä innoittamana Sinebrychoffin taidemuseoon Tunteet estradilla -näyttelyn 2018–2019. Sen yhteydessä Minna piti kiitetyn musiikillisen esitelmän historiallisesta gestiikasta taidemuotona.

Minnan gestiikkaopintoja ja -tuotantoja ovat tukeneet Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Suomen kulttuurirahasto, Nygréns Stiftelse, Oskar Öflunds Stiftelse, Otto A. Malms Donationsfond, Stiftelsen Tre Smeder och Svenska Folkskolans Vänner.

Sulje valikko